Upcoming Events

Check back with us again soon!

Weekly Updates

1 . Persekutuan Doa Mingguan
Anda dijemput untuk menyertai persekutuan doa
mingguan pada hari Rabu, 20 Januari 2016 jam
8:00 malam di dewan gereja:
Pemimpin Pujian : Sdri. Evince Joyce Muyun
Pengendali Fokus Doa : Pr. Christinah Lawrince

 

2. Minggu Doa 2016
Minggu Doa akan berlangsung dari 18 hingga 24
Januari 2016 (Isnin–Ahad). Kita mengalakkan
semua ahli gereja untuk berdoa sepanjang
tempoh tersebut dengan berpandukan perkaraperkara doa yang telah

 

4. Kebaktian Doa Sepanjang Malam
Tarikh : 22 Januari 2016 (Jumaat)
Masa : 8:00 malam – 6:00 pagi (23 Jan 2016)
Tempat : Dewan gereja, tingkat 2, BEM (SIB)
Olive Garden
Semua ahli gereja dijemput hadir di kebaktian doa
ini.

 

5. Sampul Persepuluhan 2016
Ahli-ahli gereja yang ingin memberi pemberian
persepuluhan dengan cara yang konsisten dan
sistematik dalam 2016 adalah dinasihatkan untuk
mendapatkan sampul surat persepuluhan
daripada staf gereja di meja bantuan di bahagian
belakang dewan gereja.